Risk Based Auditor

 

Doelstellingen

Het managementsysteem te toetsen aan de eisen van de ISO 9001 norm, de normeisen te vertalen in vragen en verificatiepunten (objectief bewijs). Audits te plannen, voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Als Coach te auditen, corrigerende maatregelen te beoordelen

Voor wie is de training bestemd

Uitvoeren van risk based audits

Inhoud van de training

Een interne audit helpt u om objectief bewijs te verzamelen. Dit bewijs kunt u gebruiken om de adequaatheid en doelmatigheid van de regelingen op het gebied van kwaliteit vast te stellen. Zo kunt u gevallen van afwijkingen van het kwaliteitsmanagementsysteem identificeren, vastleggen en waar mogelijk de oorzaak van de problemen opsporen. 

Tijdens deze training leert u een audit te plannen, voor te bereiden, uit te voeren, objectief bewijs te verzamelen en deze te rapporteren. Aan het eind van de auditcyclus kunt u de corrigerende maatregelen beoordelen. 
Goede auditoren hebben naast vaardigheden ook normkennis nodig. Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 9001 norm toe te passen op uw kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast leert u de eisen van de norm te vertalen naar verificatiepunten waartegen geaudit kan worden. Zo kunt u een nog grotere bijdrage leveren in het verbetertraject van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.
Het beoordelen van risico’s loopt als een rode draad door deze training. U leert als coachend auditor de auditee te prikkelen, zodat deze zelf het verbetertraject leert in te zetten.

Deze training bestaat voornamelijk uit praktische oefeningen en rollenspelen.

Training data

Start datum Eind datum Plaats Informatie
01/04/2020 9:00:00 03/04/2020 17:00:00 Veenendaal Voeg toe aan uw winkelwagen
20/04/2020 8:30:00 22/04/2020 17:00:00 Tilburg Voeg toe aan uw winkelwagen
13/05/2020 9:00:00 15/05/2020 17:00:00 Zwolle Voeg toe aan uw winkelwagen
30/06/2020 8:30:00 02/07/2020 17:00:00 Tilburg Voeg toe aan uw winkelwagen