Anvendelsesbetingelser

 

Anvendelsesbetingelser

Enhver adgang til og anvendelse af denne hjemmeside kræver brugerens accept af følgende anvendelses-betingelser. Hvis brugeren har adgang til hjemmesiden via et login og et password, styres anvendelsesbetingelserne af de relevante specifikke betingelser for anvendelse af hjemmesiden eller af Bureau Veritas’ generelle betingelser for ydelser, som man kan finde på hjemmesiden inden den begrænsede adgang, eller når man første gang går på hjemmesiden.

Anvendelse af hjemmesiden:

Hjemmesiden kan indeholde oplysninger om den relevante Bureau Veritas virksomhed, dennes produkter og ydelser. Brugeren bør kun bruge hjemmesiden til sine egne personlige formål. Indholdet beskyttes af immaterialretligheder, som ejes af Bureau Veritas eller dets datterselskaber, eller som Bureau Veritas eller dets datterselskaber har tilladelse til. Derfor er enhver komplet eller delvis reproduktion, gengivelse, ekstraktion, modifikation, formidling eller udnyttelse af hjemmesiden eller af eventuelt indhold (så som tekst, billeder, fotos, grafik, data, opbygning, kildekoder, software og databaser) på et hvilket som helst medie, strengt forbudt, medmindre Bureau Veritas eller dets datterselskaber har givet skriftlig tilladelse hertil. Derudover må besøg på hjemmesiden aldrig udføres som en overførsel, licens eller autorisation til at genbruge indholdet til forretningsmæssige formål.

Bureau Veritas har til enhver tid ret til uden varsel at ændre indholdet.

Det er vigtigt, at brugeren ikke:

  • foretager en forringelse, uautoriseret downloads, DDoS-angreb, misbrug af indhold, omgår eller skader sikkerhedsanordninger, phishing, ulovlig indtrængning i Bureau Veritas’ infrastruktur, etc.
  • ødelægger hjemmesidens integritet eller tilgængelighed, og/eller Bureau Veritas’ interesser, ry og/eller eksklusive rettigheder
  • via hjemmesiden overfører eller offentliggør illegal information, som er i modstrid med offentlig politik eller injurierende.

Adgang til og anvendelse af hjemmesiden ophører, hvis brugeren ikke overholder anvendelsesbetingelserne.

Tilgængelighed:

Hjemmesiden virker alle dage 24/24. Men hvis der opstår en force majeure situation, hvis hjemmesiden bliver overbelastet eller utilgængelig pga. elektroniske kommunikationsnetværk, kan adgangen til alle eller dele af hjemmesiden blive langsom eller afbrudt. Derudover kan Bureau Veritas foretage korrigerende eller forebyggende vedligehold af hjemmesiden eller værtssteder. Bureau Veritas kan derfor ikke garantere tilgængelighed eller en konstant adgang til hjemmesiden.

Varemærker:

Bureau Veritas’ varemærker og logo eller andre navne og registrerede varemærker eller lignende, under hvilke Bureau Veritas eller dets datterselskaber udfører forretning, ejes eksklusivt af Bureau Veritas eller dets datterselskaber. Enhver brug eller gengivelse af brugeren er strengt forbudt uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra Bureau Veritas eller dets datterselskaber.

Erstatningsansvar:

Indholdet på hjemmesiden leveres “som det fremstår” af Bureau Veritas eller dets datterselskaber. Bureau Veritas eller dets datterselskaber frasiger sig al garanti både udtrykt og underforstået i forbindelse med relevans, rettidighed, fuldstændighed eller brugerens anvendelsen af information til et særligt formål. Brugeren er ansvarlig for anvendelsen af indholdet, som ligger frit tilgængelig på hjemmesiden.

Bureau Veritas og dets datterselskaber er ikke forpligtet til direkte eller indirekte erstatning (inkl. men ikke kun økonomiske tab, erhvervsmæssige tab, tab af fortjeneste, mistede programmer eller mistet data), som skyldes anvendelsen af hjemmesiden og information herpå. Bureau Veritas og dets datterselskaber hæfter ikke for vira, malware eller spam, som skyldes et besøg på hjemmesiden.

Hyperlinks:

Hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til tredjeparts hjemmesider. Bureau Veritas har ikke mulighed for at kontrollere indholdet på sådanne hjemmesider, som videreleder til hjemmesiden og afviser derfor al ansvar for deres indhold.

Retskreds og gældende lovgivning:

Alle uenigheder i forbindelse med hjemmesiden og dens indhold skal afgøres ved retten i Nanterre, Frankrig og er iht. fransk lov.

Fotokilde:

Bureau Veritas Library.