Information om Dataindsamling

 

INFORMATION OM DATAINDSAMLING

Dine persondata indsamles af Bureau Veritas Services, aktieselskab med adressen 8 Cours du Triangle, 92800 Puteaux Frankrig, og behandles i forbindelse med håndteringen af kursusaktiviteter på baggrund af en serviceaftale mellem Bureau Veritas' kunder og underleverandører. Data indsamles for i Bureau Veritas’ legitime interesse at udsende nyhedsbreve/marketingkampagner til kunder og kundeemner.

Dine persondata behandles af ansatte i Bureau Veritas koncernen og af underleverandører til Bureau Veritas, som er med til at tilvejebringe kursusydelser. Data behandles af Bureau Veritas’ medarbejdere i den aftalte periode:

  • Fire år efter sidste kursusdag for kursusdeltagere
  • Fem år for kundedata
  • Tre år for kundeemner.

Dine persondata bliver overført til lande uden for EU på baggrund af standardkontraktsklausuler fastsat af EU-kommissionen, og du kan få adgang til disse ved at skrive til mailen på denne side: https://personaldataprotection.bureauveritas.com

Felter markeret med en stjerne skal udfyldes, ellers kan Bureau Veritas ikke opfylde sine retsmæssige forpligtelser, sende tilbud til dig og give dig de ønskede ydelser.

Iht. den franske databeskyttelseslov fra 6. januar 1978 og GDPR fra 27. april 2016 har du ret til at tilgå, rette og slette alle persondata om dig. Du har også ret til at begrænse behandlingen, og du har ret til at opponere mod behandlingen eller retten til at flytte persondata. Du har også ret til at opsætte generelle og specifikke retningslinjer, der definerer, hvordan du forventer, disse rettigheder behandles efter din død. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en e-mail til adressen i dette link: https://personaldataprotection.bureauveritas.com. Du har også ret til at klage til den øverste myndighed i dit land.