Intern Auditor Miljø

 

Formål

Efter gennemførelse af kurset vil deltageren have kendskab til auditeringsteknikker og værktøjer, der gør dem i stand til ved hjælp af auditredskabet at vurdere den miljømæssige bærdedygtighed i miljøledelsessystemer op mod både strategiske og operationelle kravelementer i standarden 

Deltageren trænes desuden i at vurdere, om miljøledelsessystemet opfylder kravene i ISO 14001:2015. 

 

Målgruppe

Seminaret henvender sig til ledelsespersoner og /eller miljømedarbejdere i virksomheden, der gerne vil arbejde konkret med både forbedringer og kontrol af, om deres organisation arbejder miljømæssig bæredygtigt. Det gælder sektionschefer samt selvfølgelig miljømedarbejdere.

Kurset er relevant for ledelsen og medarbejdere, der skal vurdere og gennemføre interne audits. Der er indlagt i kurset, at deltagerne på forhånd har læst /orienteret sig i standarden og besvaret nogle grundlæggende spørgsmål, som gennemgås på kurset.

Indhold

  • Interne audits – formål, planlægning, gennemførelse og rapportering
  • Den interne auditor – ansvar, egenskaber og færdigheder
  • Fortolkning af kravelementerne i ISO 14001:2015 i forbindelse med audit, og hvordan et miljøledelsessystem kan skabe værdi og /eller bæredygtighed i virksomheden
  • Diskussion af, hvad der er god praksis og hvad der er minimumskrav
  • Praktiske øvelser med coaching og feedback.

Kursusmaterialet fremsendes til dig pr. mail før kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du selv sørge for at printe det ud inden kurset. Alle øvelse udleveres på kurset.

Kurset er udbudt af: Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

De nævnte priser er ekskl. moms.

Startdato Slutdato By Information
Coming soon