ISO 14001 Inspirationsseminar

 

Formål

Efter gennemførelse af kurset vil deltageren have et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 14001:2015-standarden, samtidig at kurset sætter deltagerne i stand til at vurdere den miljømæssige bæredygtighed i miljøledelses-systemer op mod både strategiske og operationelle krav-elementer i standarden. Kurset er blevet udvidet til 2 dage, således at det bliver en tilstrækkelig indføring i ISO 14001:2015

Målgruppe

Seminaret henvender sig til ledelsespersoner og/eller miljømedarbejder i virksomheden, der gerne vil gøre deres organisation mere miljømæssig bæredygtig. Det gælder direktører, sektionschefer samt selvfølgelig miljømedarbejdere. Alle ledende medarbejdere, der gerne vil have ny inspiration i forhold til, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed og miljø. Kendskab til ISO 14001 og miljøledelse vil øge udbyttet, men det er ikke en forudsætning.

Indhold

  • Diskussion om sammenhængen mellem bæredygtighed og miljøledelse
  • Gennemgang og diskussion af ISO 14001 kravelementer, både strategiske og operationelle
  • Fortolkning af kravelementerne, og hvordan et miljøledelsessystem kan skabe værdi og /eller bæredygtighed i virksomheden- Diskussion af, hvad der er god praksis og havd der er minimumskrav
  • Praktiske øvelser og cases - gennem hele kurset.

Kursusmaterialet fremsendes til dig pr. mail før kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du selv sørge for at printe det ud inden kurset. Alle øvelser udleveres på kurset.

Kurset er udbudt af: Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

De nævnte priser er ekskl. moms.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
18/01/2021 8:30:00 19/01/2021 17:00:00 Fredericia Læg i indkøbskurven