ISO 27001 Intern Auditor

 

Formål

ISO 27001 Intern Auditor bliver du ekspert i, hvordan du udfører interne audits med planlægning, udførelse og rapportering i henhold til kravelementerne i ISO/IEC 27001 standarden og Annex A kravskema samt den generiske auditstandard, ISO 19011. 

Under hele ISO 27001 Intern Auditor kurset arbejder vi med en gennemgående case for at lære disciplinerne inden for ISO 27001 standarden at kende i praksis. Vi vil også ganske kort komme omkring GDPR og ISO 27701 standarden samt deres relation til ISO 27001. 


Målgruppe

ISO 27001 Intern Auditor kurset henvender sig til medarbejdere og systemansvarlige, der skal gennemføre interne audits i henhold til ISO 27001 standarden for informationssikkerhed. 

Vi anbefaler, at du deltager på vores ISO 27001 Inspirationsseminar forud for ISO 27001 Intern Auditor kurset, da kendskab til kravelementerne i ISO 27001 vil øge dit udbytte, men det er ikke et krav for at deltage.

Indhold

  • Behandling af målsætninger og beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes fra ISO 27001 
  • Audits (planlægning og implementering) 
  • Kommunikationsteknikker 
  • Adfærd som intern auditor 
  • Forberedelse, udførelse og rapportering af interne audits 
  • Afvigelsesrapporter 
  • Løbende forbedringer 
  • Øvelser og casestudier  

Kursusmaterialet fremsendes til dig på mail før kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du selv huske at printe det ud inden kurset. Alle øvelser udleveres på kurset.  

Kurset udbydes af:
Bureau Veritas Certification Denmark A/S.  

Alle priser er ekskl. moms.   

Covid-19-tiltag:
Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her. 

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
09/05/2022 8:30:00 10/05/2022 16:30:00 Middelfart Læg i indkøbskurven