OHSMS ISO 45001:2018 Lead Auditor Arbejdsmiljø (CQI IRCA godkendt)

 

Formål

Efter succesfuld gennemførelse af kurset, vil deltageren være i stand til at planlægge, gennemføre og afrapportere 1., 2. og 3 parts audits af arbejdsmiljøledelsessystemer i henhold til ISO 45001:2018 standarden i overensstemmelse med ISO 19011 og ISO 17021 standarderne, alt efter hvad der er relevant.

Efter en bestået eksamen modtager deltageren et Lead Auditor-certifikat, som er anerkendt i mere end 100 lande, og kan derefter lede et team af auditorer.


Målgruppe

Kurset er et godt kompetenceløft til de ansvarlige for virksomhedens arbejdsmiljøsystem i henhold til ISO 45001:2018 standarden og andre arbejdsmiljømedarbejdere. Forhåndskendskab til ISO 45001:2018 standarden er en væsentlig forudsætning for et godt udbytte. Har man ikke denne viden, kan vi anbefale at deltage på ISO 45001:2018 Inspirationsseminar inden Lead Auditor kurset.

Lead Auditor Kurset er et intensivt 5-dages kursus, hvor der må påberegnes løsning af "hjemmeopgaver" og gruppearbejde om aftenen, efter at undervisningen er slut. Der kan forekomme ændringer i programmet. Det skal forventes, at der kan være undervisning efter aftensmaden. Det anbefales, at man overnatter på kursusstedet.

Kurset er CQI-IRCA godkendt. PR357/kursus ID: 1911

Indhold

Ved tilmelding til dette kursus accepterer du, at dine oplysninger vil blive videregivet til CQI / IRCA. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med kurset og ikke i andre sammenhænge.

  • Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystemer, herunder kravene i ISO 45001:2018
  • Gennemgang af arbejdsmiljølovgivning
  • En gennemgang af systemelementer som målsætning, politikker, risikoanalyse, dokumentation, afvigelser, korrigerende handlinger, ledelsens rolle og kommunikation
  • Audits – en afklaring af audits, formål og planlægning, udførelse og rapportering
  • Auditor – ansvar, personlighed og udvælgelse
  • Casegennemgang med inddragelse af deltagernes praktiske eksempler
  • Rollespil
  • Feedback og coaching på deltagernes egen indsats
  • Skriftlig eksamen

Som forberedelse til kurset fremsendes der materiale omkring auditering og arbejdsmiljøledelse som skal være gennemgået og forstået inden kursusstart. Desuden skal deltageren besvare en quiz inden kurset. Man skal forvente ca. en dag til at forberede sig til kurset.

Ved tilmelding til dette kursus accepterer du, at dine oplysninger vil blive videregivet til CQI / IRCA. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med kurset og ikke i andre sammenhænge.

Pris for overnatning samt aftenforplejning i løbet af kurset er DKK 3.800,- pr. person ekskl. moms. Dette kan tilkøbes i forbindelse med tilmelding. Vi anbefaler altid, man bliver på kursusstedet i forbindelse med Lead Auditor kurserne, da der ofte er selvstudie udover den programsatte undervisning.

Kurset er udbudt af: Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

De nævnte priser er ekskl. moms.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
08/11/2021 8:30:00 12/11/2021 18:00:00 Middelfart Læg i indkøbskurven