Intern Auditor Arbejdsmiljø

 

Formål

Efter succesfuld gennemførelse af kurset, vil deltageren have kendskab til auditeringsteknikker og værktøjer med særligt henblik på den interne auditors rolle og funktion.
Deltageren trænes desuden i at vurdere, om arbejdsmiljøsystemet opfylder kravene i ISO 45001 og/eller Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1510. 

Målgruppe

Kurset er relevant for medarbejdere, der skal gennemføre interne audits. Kendskab til arbejdsmiljøstyring vil øge udbyttet.

Indhold

  • Interne audits – krav til interne audits, formål, planlægning, gennemførelse og rapportering.
  • Den interne auditor – ansvar, egenskaber og færdigheder.
  • Arbejdsmiljøstyring og væsentlige værktøjer herunder fortolkning af ISO 45001 og/eller bekendtgørelse 1510.
  • Praktiske øvelser med auditering og feedback

Kurset er udbudt af: Bureau Veritas Certification Denmark A/S. 

Alle priser er ekskl. moms.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
14/04/2021 8:30:00 15/04/2021 18:00:00 Middelfart Læg i indkøbskurven
07/06/2021 8:30:00 08/06/2021 18:00:00 Middelfart Læg i indkøbskurven
06/09/2021 8:30:00 07/09/2021 18:00:00 Middelfart Læg i indkøbskurven