Nye regler 2021 ADR-IMDG-IATA - Online

 

Formål

Kurset giver deltageren viden om og forståelse for de væsentligste ændringer i ADR-konventionen, IMDG-koden og IATA-DGR.

Målgruppe

Sikkerhedsrådgivere og andre, der ønsker et overblik over de ændringer, der er til dansk og international lovgivning for transport af farligt gods.

Indhold

  • Oversigt over væsentlige ændringer
  • Relevante ændringer udgivet fra UNECE
  • Gennemgang af konsekvenser for de væsentligste ændringer
  • Afdækning af betydning for egne produkter
  • Kurset omfatter IKKE RID konventionen.

Læringsudbytte

Viden
Kursisten reflekterer over ændringerne, og vælger de ændringer der er relevante for virksomheden.

Færdigheder
Kursisten kan udvælge og formidle relevante dele af ADR-konventionen, IMDG-koden og IATA-DGR.

Kompetencer
Kursisten udvikler opdaterede processer på baggrund af ændringerne i ADR-konventionen 2021, IMDG-code 40-20 og IATA DGR 62nd Edition.

Efter endt kursus overholder deltageren uddannelseskravet i ADR og IMDG kapitel 1.3.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Startdato Slutdato Information
Coming soon