ISO 55001 Inspirationsseminar

 

Formål

ISO 55001 Inspirationsseminaret giver dig forståelse for opbygning, implementering og certificering af et Asset Management System (AMS) i henhold til ISO 55001 standarden, som styrker den proaktive, strategiske styring og kontrol af anlægsaktiver gennem aktiv risikohåndtering. 

Du får et grundlæggende kendskab til ISO 55001 standardens formål, baggrund og indhold samt, hvordan du etablerer et Asset Management System (AMS) i henhold til ISO 55001 standarden med politiker, mål, ledelse og processer. 

Målgruppe

ISO 55001 Inspirationsseminaret henvender sig til alle, som ønsker indsigt i opbygning, implementering og certificering af et Asset Management System (AMS) i henhold til ISO 55001 standarden. Kendskab til kvalitetsledelse vil øge udbyttet, men det er ikke en forudsætning.

Særligt medarbejdere fra virksomheder med store anlægsaktiver som for eksempel forsyningsselskaber (vand, varme, spildevand mv.), netselskaber, kraftværker, vindmølleparker, skibsværfter, havneanlæg, raffinaderier mv. vil have stor glæde af kurset. 

Indhold

  • Formål med og opbygning af ISO 55001 herunder High Level Structure og sammenhæng med andre standarder (ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001) 
  • Opbygning og implementering af et Asset Management System (AMS) herunder strategisk mål, planlægning, overvågning og vedligeholdelse 
  • Interessent- og risikoanalyse, organisering, ledelse, og plan-do-check-act 
  • Strategic Asset Management Plan (SAMP), Asset Management Policy, Asset Management Plans 
  • Auditering og certificering af det effektive Asset Management System (AMS) 
Information

Kursusmaterialet fremsendes til dig på mail før kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du selv huske at printe det ud inden kurset. Alle øvelser udleveres på kurset.

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset udbydes af: Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

COVID-19: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her. 
Startdato Slutdato By Information
Coming soon