Lithiumbatterier, fuldt reguleret, IATA

 

Formål

Kurset giver deltageren viden om forsendelse af lithiumbatterier som fuldt reguleret farligt gods efter reglerne i IATA.

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med forsendelse af lithiumbatterier.

Indhold

  • Lithiumbatterier generelt
  • Gennemgang af Sec II
  • Pakkeinstruktioner
  • Ødelagte og defekte batterier
  • Valg, pakning og mærkning af emballage
  • Transportdokumentation (Udfyldelse)
  • Håndtering af forsendelser
  • UN3090, UN3091, UN3480 og UN3481

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvornår Section II ikke længere kan anvendes, og batterierne derfor er fuldt reguleret.

Færdigheder
Kursisten behersker emballering, pakning og mærkning af emballager med lithiumbatterier, samt udfyldelse af transportdokumentation til flytransport.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for at der kun sendes batterier, på korrekt og sikker måde, samt at defekte batterier ikke sendes med fly.

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR, RID og IMDG kapitel 1.3 udover IATA kapitel 1.5, cat 1 + 3

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
14/06/2022 8:30:00 15/06/2022 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
21/09/2022 8:30:00 22/09/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven