Lithiumbatterier, fuldt reguleret, ADR-RID-IMDG

 

Formål

Kurset giver deltageren viden om forsendelse af lithiumbatterier som fuldt reguleret farligt gods efter reglerne i ADR, RID og IMDG.

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med forsendelse af lithiumbatterier.

Indhold

  • Lithiumbatterier generelt
  • Pakkeinstruktioner
  • Ødelagte og defekte batterier
  • Valg, pakning og mærkning af emballage
  • Transportdokumentation (Udfyldelse)
  • Håndtering af forsendelser
  • UN3090, UN3091, UN3480 og UN3481

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvornår SP188 ikke længere kan anvendes, og batterierne derfor er fuldt reguleret.

Færdigheder
Kursisten behersker emballering, pakning og mærkning af emballager med lithiumbatterier, samt udfyldelse af transportdokumentation til den valgte transportform.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for at der kun sendes batterier, på korrekt og sikker måde, samt at defekte batterier overholder alle ekstra krav i relevant lovgivning.

Forudsætninger
Alle kan deltage.LovgivningKurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR, RID og IMDG kapitel 1.3

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
08/06/2021 8:30:00 08/06/2021 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
22/09/2021 8:30:00 22/09/2021 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven