Lithiumbatterier, fuldt reguleret, ADR-RID-IMDG

 

Formål

Dette kursus giver dig viden om forsendelse af lithiumbatterier, som er fuldt reguleret farligt gods efter reglerne i ADR, RID og IMDG. Dermed kan du tage ansvar for, at der kun sendes batterier på korrekt og sikker vis, samt at defekte batterier overholder alle ekstra krav i relevant lovgivning. 

Du bliver i stand til at emballere, pakke og mærke emballager med lithiumbatterier samt udfylde transportdokumentation til den valgte transportform, og du lærer, hvornår SP188 ikke længere kan anvendes, og batterierne derfor er fuldt reguleret. 

Kurset om lithiumbatterier, fuldt reguleret, ADR-RID-IMDG medfører, at du overholder uddannelseskravet i ADR, RID og IMDG kapitel 1.3. 

Målgruppe

Kurset om lithiumbatterier, fuldt reguleret, ADR-RID-IMDG henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder med forsendelse af lithiumbatterier i henhold til ADR, RID og IMDG.  

Indhold

  • Lithiumbatterier generelt 
  • Gennemgang af SP188
  • Pakkeinstruktioner
  • Ødelagte og defekte batterier
  • Valg, pakning og mærkning af emballage
  • Transportdokumentation (udfyldelse)
  • Håndtering af forsendelser
  • UN3090, UN3091, UN3480 og UN3481 
Information  

Alle priser er ekskl. moms.  

Kurset udbydes af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S. 

Covid-19: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her. 

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
18/04/2023 8:30:00 18/04/2023 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
20/09/2023 8:30:00 20/09/2023 16:30:00 Middelfart Læg i indkøbskurven