Udvidet IMDG Uddannelse

 

Formål

Udvidet IMDG Uddannelse sætter dig i stand til at vejlede kollegaer og medarbejdere ved transport af farligt gods ad søvej, anvende IMDG-koden som opslagsværk og at bedømme korrektheden i en given klassifikation. Til sidst bliver du i stand til at planlægge enkeltdele i en farligt gods transport og udvikle processer, der sikrer korrekt håndtering.  

Målgruppe

Udvidet IMDG Uddannelse henvender sig til dig, der har overordnede opgaver eller internt arbejder med undervisning i og kontrol af farligt gods søtransporter, samt dig, som ønsker udvidelse af eksisterende ADR- og/eller IATA-uddannelse til også at opnå uddannelsesbaggrund i henhold til IMDG. 

Kurset kræver grundlæggende kendskab til farligt gods ved søtransporter, alternativt grundlæggende ADR- eller IATA-uddannelse, hvis Udvidet IMDG Uddannelse gennemføres som udvidelseskursus. 

Indhold

  • Klassifikationens bestanddele  
  • IMDG-koden som opslagsværk 
  • Uddannelsesbehov 
  • Lempelser og undtagelser 
  • De enkelte aktørers ansvar 
  • Emballering og pakning 
  • Mærkning
  • Transportdokumentation
  • Stuvning og adskillelse i CTU
  • Mærkning af CTU 
Information  

Ved tilmelding skal du vælge, om du ønsker at medbringe, leje eller købe IMDG-koden, da denne er en forudsætning for at deltage på kurset. Det øvrige kursusmateriale udleveres på kurset.   

Alle priser er ekskl. moms.  

Kurset udbydes af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S. 

Covid-19: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her. 

Startdato Slutdato By Information
Coming soon