IMDG Udvidet

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at vejlede kollegaer og medarbejdere ved transport af farligt gods ad søvej og kunne anvende IMDG-konventionen som opslagsværk.

Målgruppe

Medarbejdere, der har overordnede opgaver eller internt arbejder med undervisning i og kontrol af farligt gods søtransporter, samt medarbejdere som ønsker udvidelse af eksisterende ADR- og/eller IATA-uddannelse til også at opnå uddannelsesbaggrund i henhold til IMDG.

Indhold

Klassifikationens bestanddele 
IMDG-koden som opslagsværk 
Uddannelsesbehov 
Lempelser og undtagelser 
De enkelte aktørers ansvar 
Emballering og pakning 
Mærkning
Transportdokumentation
Stuvning og adskillelse i CTU
Mærkning af CTU

Læringsudbytte
Viden
Kursisten kan bedømme korrektheden i en given klassifikation, og reflekterer over sammenhængen mellem de gennemgåede kapitler i IMDG koden.

Færdigheder
Kursisten kan udvælge og formidle relevante dele af IMDG-koden.

Kompetencer
Kursisten kan planlægge enkeltdele i en farligt gods transport, og udvikler processer der sikrer korrekt håndtering.

Forudsætninger
Kurset kræver grundlæggende kendskab til farligt gods ved søtransporter, alternativt grundlæggende ADR- eller IATA-uddannelse hvis IMDG udvidet gennemføres som udvidelseskursus.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
18/05/2022 8:30:00 19/05/2022 17:00:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
05/12/2022 8:30:00 06/12/2022 17:00:00 Fredericia Læg i indkøbskurven