IATA Packer Training

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at pakke og mærke emballager med farligt gods, efter IATA DGR.

Målgruppe

Medarbejdere, der pakker farligt gods i forbindelse med flytransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA som dagligt opslagsværktøj
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser/undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Pakkeinstruktioner
 • Håndtering af forsendelser
 • Transportdokumentet (anvendelse)
 • Sammenlæsning/adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods, sant for opbygningen af IATA DGR.

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods til flytransport ved hjælp af relevante pakkeinstruktioner.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods.

Forudsætninger
Alle kan deltage.
Da lovteksten er på engelsk, kræves godt kendskab til engelsk.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder kravet til en Category 2 uddannelse i IATA kapitel 1.5.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
26/04/2022 8:30:00 26/04/2022 17:00:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
04/10/2022 8:30:00 04/10/2022 17:00:00 Fredericia Læg i indkøbskurven