IATA Acceptance Training, incl. CL 7, Cat. 6

 

Formål

IATA Acceptance Training medfører, at du overholder kravet til en Category 6 uddannelse i IATA kapitel 1.5 og sætter dig i stand til at gennemføre acceptance kontrol af forsendelser, der skal sendes som luftfragt, inkl. Kl 7. 

Du bliver samtidig i stand til at udvikle procedurer og værktøjer i forbindelse med kontrol af farligt gods forsendelser til luftfragt, videreformidle IATA DGR til andre medarbejdere samt undervise i IATA Packer Cat. 2. 


Målgruppe

IATA Acceptance Training, incl. CL 7 henvender sig til dig, der accepterer farligt gods i forbindelse med flytransport. Alle kan deltage. Dog er lovteksten på engelsk, og det anbefales derfor, at du har et godt kendskab til engelsk.  

Indhold

 • Identifikation af farligt gods 
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA DGR som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser/undtagelser
 • Pakkeinstruktioner
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumentation (udfyldelse)
 • Godkendelse og test af emballager
 • Acceptance-procedurer
 • Regler for Radioaktive stoffer (kl. 7)
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Sammenhæng med ICAO-TI 
Information  

Ved tilmelding skal du vælge, om du ønsker at medbringe, leje eller købe IATA DGR, da denne er en forudsætning for at deltage på kurset. Det øvrige kursusmateriale udleveres på kurset.       

Alle priser er ekskl. moms.  

Kurset udbydes af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S. 

BEMÆRK: For alle IATA og ICAO kurser gælder, at det er virksomhedens ansvar at medarbejderne er kompetente til de arbejdsopgaver den enkelte medarbejder udfører, dvs. der skal efter kursus laves en løbende vurdering og registrering af medarbejderens kompetencer. Dette er ikke omfattet af kurset, og er virksomhedens ansvar i henhold til IATA kapitel 1.5.2.1 og ICAO 1.4.2.

Covid-19: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her. 

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
08/05/2023 8:30:00 12/05/2023 17:00:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven