IATA Acceptance Training, incl. CL 7

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at gennemføre acceptance kontrol af forsendelser, inkl. Kl 7, der skal sendes som luftfragt. Endvidere vil deltageren kunne undervise i IATA Packer Cat. 2.

Målgruppe

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med flytransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA DGR som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser/undtagelser
 • Pakkeinstruktioner
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumentation (Udfyldelse)
 • Godkendelse og test af emballager
 • Acceptanceprocedurer
 • Regler for Radioaktive stoffer (kl. 7)
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Sammenhæng med ICAO-TI

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan forklare reglerne i IATA DGR, og kan sammenligne forsendelser med kravene i IATA DGR.

Færdigheder
Kursisten kan uddrage de relevante regler for en forsendelse og kan formidle disse regler til andre medarbejdere.

Kompetencer
Kursisten kan udvikle procedurer og værktøjer i forbindelse med kontrol af forsendelser og formidling af reglerne til andre medarbejdere.

Forudsætninger
Alle kan deltage.
Da lovteksten er på engelsk, kræves dog godt kendskab til engelsk.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder kravet til en Category 6 uddannelse i IATA kapitel 1.5.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
19/05/2022 8:30:00 20/05/2022 17:00:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven