IATA Basic Training

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at håndtere, pakke og afmærke forsendelser, samt udarbejde og kontrollere Dangerous Goods Declaration til transport.

Målgruppe

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med flytransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA DGR som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser/undtagelser
 • Pakkeinstruktioner
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumentation (Udfyldelse)
 • Godkendelse og test af emballager
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Sammenhæng med ICAO-TI

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods, og for opbygningen af IATA DGR.

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning, og udfylde Dangerous Goods Declaration ved flytransporter af farligt gods.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods.

Forudsætninger
Alle kan deltage.
Da lovteksten er på engelsk, kræves dog godt kendskab til engelsk.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder kravet til en:

Shipper - Category 1 eller
Freight Forwarder - Category 3

i IATA kapitel 1.5.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
14/09/2021 8:30:00 16/09/2021 17:00:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
26/10/2021 8:30:00 28/10/2021 17:00:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
08/11/2021 8:30:00 10/11/2021 17:00:00 Fredericia Læg i indkøbskurven