ADR/RID Fornyelse, Sikkerhedsrådgiver

 

Formål

Kurset giver deltageren viden om de ændringer der er kommet til RID-konventionen og forbereder deltageren til sikkerhedsrådgiver fornyelseseksamen. Kurset gennemgår RID-konventionen og opfrisker struktur og indhold.

Målgruppe

Medarbejdere, der har et gyldigt sikkerhedsrådgiver bevis til transport af farligt gods, og som ønsker at forberede sig på fornyelseseksamen.

Indhold

  • RID-konventionen
  • Danske nationale regler
  • Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen
  • Eksamensbestemmelser

Multiply Choice eksamen

  • Løsning af eksamensopgaver

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan forklare reglerne i RID-konventionen, og kan vælge de relevante regler for at kunne gennemføre en farligt gods transport på korrekt og sikker måde.

Færdigheder
Kursisten kan uddrage de relevante regler for en forsendelse og kan formidle disse regler til andre medarbejdere. Endvidere kan kursisten evaluere reglerne i forhold til givne transporter.

Kompetencer
Kursisten kan udvikle procedurer og værktøjer i forbindelse med kontrol af forsendelser og formidling af reglerne til andre medarbejdere.

Forudsætninger
Kurset er en overbygning til ADR-sikkerhedsrådgiverkurset, og der kræves derfor forudgående deltagelse på dette.

Lovgivning
Forbereder kursisten til den lovpligtige sikkerhedsrådgiver fornyelseseksamen ved Beredskabsstyrelsen.

Bemærk
Eksamen vil umiddelbart foregå ugen efter kurset.
Du skal selv bestille plads til eksamen på Beredskabsstyrelsens (BRS) hjemmeside via dette link:

Eksamenstilmelding ved BRS

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
08/03/2022 8:30:00 10/03/2022 16:00:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
27/09/2022 8:30:00 29/09/2022 16:00:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven