ADR/RID Udd, Sikkerhedsrådgiver

 

Formål

Kurset forbereder deltageren til Beredskabsstyrelsens sikkerhedsrådgivereksamen. Endvidere vil deltageren være i stand til at anvende RID-konventionen som opslagsværk i sit daglige arbejde.

Målgruppe

Medarbejdere, der skal fungere som sikkerhedsrådgivere ved transport af farligt gods, og som ønsker at forberede sig på eksamen.

Indhold

  • RID-konventionen
  • Danske nationale regler
  • Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen
  • Eksamensbestemmelser

Herunder:

  • Opgaveløsning:
  • Eksamen del 1 (Multiply Choice)
  • Eksamen del 2 (Konkret tilfælde)

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan forklare reglerne i RID-konventionen, og kan vælge de relevante regler for at kunne gennemføre en farligt gods transport på korrekt og sikker måde.

Færdigheder
Kursisten kan uddrage de relevante regler for en forsendelse og kan formidle disse regler til andre medarbejdere. Endvidere kan kursisten evaluere reglerne i forhold til givne transporter.

Kompetencer
Kursisten kan udvikle procedurer og værktøjer i forbindelse med kontrol af forsendelser og formidling af reglerne til andre medarbejdere.

Forudsætninger
Kurset er en overbygning til ADR-sikkerhedsrådgiverkurset, og der kræves derfor forudgående deltagelse på dette.

Lovgivning
Forbereder kursisten til den lovpligtige sikkerhedsrådgivereksamen ved Beredskabsstyrelsen.

Bemærk
Eksamen vil umiddelbart foregå ugen efter kurset.
Du skal selv bestille plads til eksamen på Beredskabsstyrelsens (BRS) hjemmeside via dette link:
Eksamenstilmelding ved BRS

Kurset er udbudt af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
12/04/2021 8:30:00 16/04/2021 17:00:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
08/11/2021 8:30:00 12/11/2021 17:00:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven