ADR Udvidet

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at vejlede kollegaer og medarbejdere ved transport af farligt gods på landevej og kunne anvende ADR-konventionen som opslagsværk

Målgruppe

Medarbejdere, der har overordnede opgaver eller internt arbejder med undervisning i og kontrol af farligt gods landevejstransporter.

Indhold

 • Klassifikationens bestanddele (DEL 2)
 • ADR-konventionen som opslagsværk (DEL 3)
 • Uddannelsesbehov (DEL 8)
 • Lempelser og undtagelser (DEL 1)
 • De enkelte aktørers ansvar (DEL 1)
 • Emballering og pakning (DEL 4)
 • Mærkning (DEL 5)
 • Transportdokumentation (DEL 5)
 • Læsning og stuvning (DEL 7)
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning- Højrisikogods (DEL 1)

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan bedømme korrektheden i en given klassifikation, og reflekterer over sammenhængen mellem de gennemgåede kapitler i ADR konventionen.

Færdigheder
Kursisten kan udvælge og formidle relevante dele af ADR-konventionen.

Kompetencer
Kursisten kan planlægge enkeltdele i en farligt gods transport, og udvikler processer der sikrer korrekt håndtering.

Forudsætninger
Kurset kræver grundlæggende kendskab til farligt gods ved landevejstransporter.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
18/05/2022 8:30:00 19/05/2022 17:00:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
05/12/2022 8:30:00 06/12/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven