Udvidet ADR Uddannelse

 

Formål

Udvidet ADR Uddannelse sætter dig i stand til at vejlede kollegaer og medarbejdere ved transport af farligt gods på landevej, anvende ADR-konventionen som opslagsværk og at bedømme korrektheden i en given klassifikation. 

Til sidst bliver du i stand til at planlægge enkeltdele i en farligt gods transport og udvikle processer, der sikrer korrekt håndtering. Kurset medfører, at du overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3. 

Målgruppe

Udvidet ADR Uddannelse henvender sig til dig, der har overordnede opgaver eller internt arbejder med undervisning i og kontrol af farligt gods landevejstransporter. Kurset kræver grundlæggende kendskab til farligt gods ved landevejstransporter. 

Indhold

 • Klassifikationens bestanddele (DEL 2)
 • ADR-konventionen som opslagsværk (DEL 3)
 • Uddannelsesbehov (DEL 8)
 • Lempelser og undtagelser (DEL 1)
 • De enkelte aktørers ansvar (DEL 1)
 • Emballering og pakning (DEL 4)
 • Mærkning (DEL 5)
 • Transportdokumentation (DEL 5)
 • Læsning og stuvning (DEL 7)
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods (DEL 1) 
Information  

Ved tilmelding skal du vælge, om du ønsker at medbringe, leje eller købe ADR-konventionen, da denne er en forudsætning for at deltage på kurset. Det øvrige kursusmateriale udleveres på kurset.   

Alle priser er ekskl. moms.  

Kurset udbydes af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S. 

Covid-19: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her. 

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
05/12/2022 8:30:00 06/12/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven