ADR Kørsel i små mængder

 

Formål

Efter kurset må deltageren transportere farligt gods i små mængder (Under frimængden, som begrænset mængde eller som undtaget gods), samt pakke, afmærke og dokumentere farligt gods.

Målgruppe

Medarbejdere, der transporterer farligt gods i små mængder.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser/undtagelser
 • Kontrol af emballager
 • Kontrol af transportdokumenter
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlæsning/adskillelse
 • Stuvning og surring af gods
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods.

Færdigheder
Kursisten kan udføre chaufførens kontrol af en forsendelse med farligt gods før transporten påbegyndes.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse og transport af farligt gods

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
10/02/2022 8:30:00 10/02/2022 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
23/03/2022 8:30:00 23/03/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
14/09/2022 8:30:00 14/09/2022 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
11/10/2022 8:30:00 11/10/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven