ADR Uddannelse, Begrænset Mængde

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at pakke, mærke, læsse og transportere farligt gods der sendes efter reglerne om begrænset mængde, efter ADR konventionen og de nationale bekendtgørelser.

Målgruppe

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejstransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser/undtagelser
 • Valg af emballager
 • Pakning af emballager
 • Mærkning af emballager
 • Sammenlæsning/ adskillelse
 • Transport af emballager
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods og hvordan det afgøres om det kan sendes som begrænset mængde.

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods, så det kan sendes som begrænset mængde.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods som begrænset mængde.

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
09/02/2022 8:30:00 09/02/2022 13:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
22/03/2022 8:30:00 22/03/2022 13:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
13/09/2022 8:30:00 13/09/2022 13:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
10/10/2022 8:30:00 10/10/2022 13:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven