ADR-IMDG Udd, Pakning, læsning og dokumentation

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at håndtere, pakke, afmærke forsendelser, samt kontrollere og udarbejde dokumentation til transport.

Målgruppe

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevej- og søtransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser/undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumenter (udfyldelse)
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlæsning/adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods.

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning, og udfylde relevante dokumenter ved transporter af farligt gods.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods.

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Vi anbefaler at du køber eller selv medbringer IMDG-codenbind 1 og 2 under kurset for at tilføje notater mv.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
09/02/2022 8:30:00 10/02/2022 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
22/03/2022 8:30:00 23/03/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
13/09/2022 8:30:00 14/09/2022 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
10/10/2022 8:30:00 11/10/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven