ADR Pakning, læsning og dokumentation

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at håndtere, pakke, afmærke forsendelser, samt kontrollere og udarbejde dokumentation til transport.

Målgruppe

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejstransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser/undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumenter (udfyldelse)
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlæsning/adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods.

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning, og udfylde relevante dokumenter ved transporter af farligt gods.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.

Forudsætning
Alle kan deltage

Kurset er udbudt af:Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
09/02/2022 8:30:00 10/02/2022 15:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
22/03/2022 8:30:00 23/03/2022 15:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
13/09/2022 8:30:00 14/09/2022 15:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
10/10/2022 8:30:00 11/10/2022 15:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven