ADR-IMDG Udd, Pakning og læsning

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at klargøre forsendelser af farligt gods, og læsse CTU’ere til transport efter ADR konventionen, IMDG-koden og de nationale bekendtgørelser.

Målgruppe

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejs- og søtransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser/undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumentet (anvendelse)
 • Pakkeattest
 • Sammenpakning
 • Læsning, stuvning, surring og adskillelse i containere
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisiko

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods.

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning, mærkning, læsning og surring af farligt gods.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med klargøring af farligt gods.

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Vi anbefaler at du køber eller selv medbringer IMDG-codenbind 1 og 2 under kurset for at tilføje notater mv.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
09/02/2022 8:30:00 10/02/2022 13:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
22/03/2022 8:30:00 23/03/2022 13:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
13/09/2022 8:30:00 14/09/2022 13:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
10/10/2022 8:30:00 11/10/2022 13:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven