ADR-IMDG Udd, Læsning (Trailer / Container)

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at læsse, stuve og fastsurre farligt gods, efter ADR-konventionen og IMDG-Coden. Endvidere vil deltageren kunne vejlede kollegaer inden for søtransport.

Målgruppe

Medarbejdere, der læsser CTU med farligt gods i forbindelse med vej- eller søtransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IMDG-coden som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser/undtagelser
 • Transportdokumentation (anvendelse)
 • Pakkeattest
 • Stuvning, pakning og adskillelse i containere
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Højrisikogods

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods.

Færdigheder
Kursisten kan udføre læsning, stuvning og surring af farligt gods på lastbiler eller i containere.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med læsning af farligt gods.

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Vi anbefaler at du køber eller selv medbringer IMDG-codenbind 1 og 2 under kurset for at tilføje notater mv.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
09/02/2022 8:30:00 10/02/2022 13:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
22/03/2022 8:30:00 23/03/2022 13:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
13/09/2022 8:30:00 14/09/2022 13:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
10/10/2022 8:30:00 11/10/2022 13:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven