ADR-IMDG Udd, Pakning (Emballager)

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at emballere, pakke og mærke farligt gods til transport efter ADR konventionen, IMDG-koden og de nationale bekendtgørelser.

Målgruppe

Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevej- og søtransport.

Indhold

  • Identifikation af farligt gods
  • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
  • Ansvarsfordeling
  • Lempelser/undtagelser
  • Valg, pakning og mærkning af emballager
  • Transportdokumentet (anvendelse)
  • Sammenpakning
  • Uheld og hændelser med farligt gods
  • Dansk national lovgivning
  • Højrisikogods

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods.

Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med klargøring af farligt gods til forsendelse.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3

Vi anbefaler, at du køber eller selv medbringer IMDG-code bind 1 og 2 under kurset for at tilføje notater mv.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
09/02/2022 8:30:00 09/02/2022 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
22/03/2022 8:30:00 22/03/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
13/09/2022 8:30:00 13/09/2022 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
10/10/2022 8:30:00 10/10/2022 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven