ADR-IMDG Udd, Dokumentation

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at udarbejde transportdokumenter, container-/køretøjspakkeattest og hente skriftlige anvisninger på relevante sprog.

Målgruppe

Medarbejdere der håndterer farligt gods i forbindelse med sø- og landtransport.

Indhold

  • Identifikation af farligt gods
  • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
  • De enkelte aktørers ansvar
  • Uddannelsesbehov i virksomheden
  • Lempelser/undtagelser
  • Transportdokumentation (udfyldelse)
  • Pakkeattest
  • Sammenlæsning/adskillelse
  • Uheld og hændelser med farligt gods
  • Højrisikogods

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods.

Færdigheder
Kursisten kan udarbejde relevante dokumenter til vej-, sø-, og kombitransporter med farligt gods.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods.

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Vi anbefaler at du køber eller selv medbringer IMDG-codenbind 1 og 2 under kurset for at tilføje notater mv.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
24/03/2021 8:30:00 24/03/2021 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
15/09/2021 8:30:00 15/09/2021 16:30:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
12/10/2021 8:30:00 12/10/2021 16:30:00 Fredericia Læg i indkøbskurven