ADR Uddannelse, Dokumentation

 

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at udarbejde transportdokumenter, container-/køretøjspakkeattest og hente skriftlige anvisninger på relevante sprog.

Målgruppe

Medarbejdere, der udarbejder transportdokumentation til farligt gods i forbindelse med landevejstransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser/undtagelser
 • Transportdokumenter
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlæsning/adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods

Læringsudbytte

Viden
Kursisten kan redegøre for, hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods.

Færdigheder
Kursisten kan udarbejde relevante dokumenter til transporter med farligt gods.

Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods.

Forudsætninger
Alle kan deltage.

Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.

Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

Covid-19 tiltag: Du kan læse om Bureau Veritas’ sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kursusafholdelse her.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato By Information
10/02/2022 8:30:00 10/02/2022 15:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
23/03/2022 8:30:00 23/03/2022 15:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven
14/09/2022 8:30:00 14/09/2022 15:15:00 Hvidovre Læg i indkøbskurven
11/10/2022 8:30:00 11/10/2022 15:15:00 Fredericia Læg i indkøbskurven