Memorandum of Understanding Transport of Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic (MoU)

 

Formål

Denne e-Learning sætter deltageren i stand til at vurdere, om en transport er lovlig og hvilke oplysninger, der skal gives til rederiet og derved undgå forsinkelser.

Kurset medfører, at kursisten overholder uddannelseskravet i ADR 1.3.2.2 samt MoU kapitel 4.

Efter kurset modtager du et bevis på gennemført e-Learning. Derudover kan den engelsk udgave af Østersøaftalen (MoU) downloades i løbet af kurset.

Målgruppe

Alle medarbejdere, der arbejder med forsendelser efter Østersøaftalen (MoU), skal have denne uddannelse.

Indhold

OM ØSTERSØAFTALEN (MOU)

På ca. 1 time kan deltageren tage den obligatoriske uddannelse som e-Learning i det tempo, der foretrækkes.

Undervejs gennemgås aftalens paragraffer med eksempler og kontrolspørgsmål. 

E-Learningen afsluttes med en prøve på 6 spørgsmål. Denne del forudsætter gode engelskkundskaber, da materialet er på engelsk.