Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie (VPS)

 

Doelstellingen

Het (her)kennen van specifieke eigenschappen van stoom, brandstoffen, brander en condenspotten. Appendages en warmte terugwinapperatuur. Interpretatie meetgegevens. Onderhoud en storingen, cilindrische ketels.

Voor wie is de training bestemd

Voor iedereen die een stoomketel op een veilige en effectieve manier dient te bedienen.

Inhoud van de training

Hoe vaak staat u stil bij de veiligheid, energieverbruik en bedrijfszekerheid van uw stoominstallatie? Of bij de vakbekwaamheid van uw medewerkers? Als uw medewerkers het VPS certificaat behalen, hoeft u er nog minder vaak aan te denken. De operators worden opgeleid om een stoomketelinstallatie veilig en efficiënt te bedienen.

We leren hen tijdens de training VPS, de samenhang in de installatie, de veiligheid en werking van alle installatiecomponenten in het ketelhuis. Daarnaast behandelen wij de specifieke werking van Cilindrische ketels. 

Het examen wordt afgenomen door het Stoomplatform. Zij toetsen onafhankelijk de kennis en het inzicht op basis van uniforme, landelijk geldende eindtermen. De prijs voor de training VPS is exclusief examenkosten.

Na het volgen van de opleiding en het slagen voor het theorie- en praktijkexamen ontvangt u het VPS-certificaat. 

Na het behalen van het certificaat kan de operator zelfstandig een controleronde lopen en de installatie op verantwoorde wijze in en uit bedrijf nemen. De operator kan storingen herkennen, beoordelen en oplossen. Bij calamiteit weet de operator hoe te handelen.

Complete trainingsdata: 

12, 13, 19, 20 oktober 2021 te Amersfoort
9, 10, 16, 17 november 2021 te Zwolle
7, 8, 14, 15 december 2021 te Antwerpen

Training data

Start datum Eind datum Plaats Informatie
12/10/2021 9:00:00 20/10/2021 17:00:00 Amersfoort Meld u aan
09/11/2021 9:00:00 17/11/2021 17:00:00 Zwolle Meld u aan
07/12/2021 9:00:00 15/12/2021 17:00:00 Antwerpen Meld u aan