Lead Auditor ISO 45001 - 3 Dagen

 

Doelstellingen

Het doel is om de norm ISO 45001 te leren interpreteren en om in aanmerking te komen voor gecertificeerde Lead Auditor. Bureau Veritas toetst uw kennis gedurende de hele training. Aan het eind van de training legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA (= International Register of Certificated Auditors). Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de training opnieuw volgen.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is bestemd voor professionele auditoren en auditoren van grotere organisaties, als aanvulling op de training auditvaardigheden of om op te kunnen treden als sparingspartner van externe auditor. Deze training is alleen te volgen wanneer u kennis heeft van de principes en begrippen binnen het arbomanagementsysteem. zoals het verbeteren van arboprestaties, voldoen aan arbodoelstellingen en het kennen van eisen van de norm ISO 45001.

Inhoud van de training

De gezondheid en veiligheid (Arbo) van medewerkers is erg belangrijk. ISO 45001:2018 helpt u de principes achter het arbomanagementsysteem te begrijpen om zo wet- en regelgeving te borgen, het plannen en uitvoeren van Arbo te verbeteren en op een efficiënte economische wijze te beheersen. Tijdens deze training houdt u zich bezig met het auditen volgens de ISO 45001:2018 norm. De training voldoet aan de eisen van het de IRCA en is gebaseerd op de ISO 19011.

Training data

Start datum Eind datum Plaats Informatie
22/11/2021 9:00:00 24/11/2021 17:00:00 Tilburg Meld u aan