Lead Auditor ISO 9001 - 5 Dagen

 

Doelstellingen

Het doel is om de norm ISO 9001 te leren interpreteren en om in aanmerking te komen voor gecertificeerde Lead Auditor. Bureau Veritas toetst uw kennis gedurende de hele training. Aan het eind van de training legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA (= International Register of Certificated Auditors). Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de training opnieuw volgen.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is bestemd voor professionele auditoren en auditoren van grotere organisaties, 
als aanvulling op de training auditvaardigheden of om op te kunnen treden als sparingspartner van externe auditor.

Inhoud van de training

Ieder bedrijf wil haar klanten graag tevreden houden. De ISO 9001 norm helpt bedrijven daarbij. De norm verplicht bedrijven aan te tonen dat zij in staat zijn om op consistente wijze producten of diensten te leveren, die voldoen aan de eisen van de klant en aan de wet- en regelgeving. 

De training voldoet aan de eisen van het de IRCA en is gebaseerd op de ISO 19011. Tijdens deze training leert u de rol van auditor en teamleider op u te nemen. De training bestaat niet alleen uit het overbrengen van theoretische kennis, ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en interviewtechnieken komen aan bod. Dat gebeurt onder meer door middel van rollenspelen. De oefeningen zijn gebaseerd op een fictief bedrijf. Maar het bedrijf en de gegevens zijn zodanig opgesteld, dat ze makkelijk toepasbaar zijn op uw eigen organisatie.

Training data

Start datum Eind datum Plaats Informatie
31/05/2021 9:00:00 04/06/2021 17:00:00 Rotterdam Meld u aan
20/09/2021 9:00:00 24/09/2021 17:00:00 Rotterdam Meld u aan
06/12/2021 9:00:00 10/12/2021 17:00:00 Utrecht Meld u aan