Lead Auditor ISO 14001 - 5 Dagen

 

Doelstellingen

Het doel is om de norm ISO 14001 te leren interpreteren en om in aanmerking te komen voor gecertificeerde Lead Auditor. Bureau Veritas toetst uw kennis gedurende de hele training. Aan het eind van de training legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA (= International Register of Certificated Auditors). Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de training opnieuw volgen.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is bestemd voor professionele auditoren en auditoren van grotere organisaties, als aanvulling op de training auditvaardigheden of om op te kunnen treden als sparingspartner van externe auditor.

Inhoud van de training

De zorg voor het milieu is voor veel bedrijven een kostbare zaak. Tijdens deze training leert u dat de zorg voor het milieu helemaal niet duur hoeft te zijn. In de training wordt het doel beschreven van het milieumanagementsysteem en leert u principieel processen en technieken te verklaren voor het vaststellen en beheersen van milieuaspecten en effecten. Daarnaast leert u het doel en inhoud van de ISO 14001:2015 norm, evenals het wettelijke kader, relevant voor een milieumanagementsysteem audit. De training voldoet aan de eisen van het de IRCA en is gebaseerd op de ISO 19011.

Training data

Start datum Eind datum Plaats Informatie
21/06/2021 9:00:00 25/06/2021 17:00:00 Zwolle Meld u aan
25/10/2021 9:00:00 29/10/2021 17:00:00 Rotterdam Meld u aan