Interpretatie CO2 Prestatieladder

 

Doelstellingen

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:
• De eisen van de CO2 Prestatieladder te begrijpen en toe te passen
• Procesbenadering van het CO2-managementsysteem te begrijpen
• De CO2 prestatieladder te integreren met eventueel aanwezige managementsystemen.

Voor wie is de training bestemd

Voor deze training gelden geen specifieke toelatingseisen. 

Inhoud van de training

Tijdens deze training leert u de eisen van de CO2 Prestatieladder te interpreteren. We starten met het doel, de achtergronden en de verbanden van de CO2 prestatieladder handboek 3.1 met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en maatschappelijke thema’s.

Vervolgens gaan we in op de eisen van de norm en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de mogelijkheden om de eisen te integreren met bestaande managementsystemen, bijvoorbeeld op basis van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieumanagement en activiteiten voor wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de EED audit en RVO informatieplicht.

De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten voor uw organisatie, te gebruiken in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen (CO2-)managementsysteem en de realisatie van uw bedrijfsdoelstellingen.

Training data

Start datum Eind datum Plaats Informatie
29/03/2023 8:00:00 29/03/2023 17:00:00 Antwerpen Meld u aan
04/10/2023 8:00:00 04/10/2023 17:00:00 Tilburg Meld u aan
05/10/2023 8:00:00 05/10/2023 17:00:00 Antwerpen Meld u aan