Interpretatie ISO 50001

 

Doelstellingen

Het doel is om de procesbenadering van het energiebeheersysteem te begrijpen en de eisen van de norm te kunnen toetsen.

Voor wie is de training bestemd

Na afloop van de training zijn de deelemers in staat om:

• Procesbenadering van het energiebeheersysteem te begrijpen;
• De eisen van de ISO 50001 norm te begrijpen en te toetsen;
• Het energieverbruik in kaart te brengen en te verminderen;
• De aanvullende eisen van de SCCM toe te passen.

Inhoud van de training

Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 50001:2018 norm - inclusief de eisen van de SCCM (= Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen) - te interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het maken van een energieanalyse. Ten opzichte van de ISO 14001 worden er zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van zowel het monitoren van uw energieverbruik als uw doelstellingen.

De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen energiebeheersysteem.

Training data

Start datum Eind datum Plaats Informatie
03/12/2021 9:00:00 03/12/2021 17:00:00 Tilburg Meld u aan