Interpretatie ISO 22000

 

Doelstellingen

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om:

- Het managementsysteem te toetsen volgens de ISO 22000 norma
- Normeisen te vertalen in vragen
- Normeisen te vertalen in verficatiepunten (objectief bewijs)
- Opzetten, invoeren, wijzigen en onderhouden van een managementsysteem voor voedselveiligheid

Voor wie is de training bestemd

Deze cursus is bedoeld voor iedereen binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor het voedselmanagementsysteem. Voor deze cursus geldt geen specifieke ervarings- of opleidingseis.

Inhoud van de training

Onveilig voedsel kan levensbedreigend zijn. Daarom gelden er strenge eisen aan de bedrijven die met voedsel werken. De ISO 22000 norm helpt bedrijven hierbij. Deze norm is van toepassing op de gehele voedselketen inclusief de toeleveranciers van de voedselverwerkende industrie.

Met het voldoen aan de ISO 22000 norm tonen bedrijven aan dat zij er zorg voor dragen dat voedingsmiddelen veilig zijn op het moment dat ze door de consument worden genuttigd.

Tijdens deze eendaagse cursus leert u te auditen volgens de ISO 22000 norm. U leert de normelementen te vertalen in vragen en verficatiepunten. De cursus bestaat voornamelijk uit gesprekken, discussies en praktische opdrachten.

Training data

Start datum Eind datum Plaats Informatie
19/04/2021 9:00:00 19/04/2021 17:00:00 Antwerpen Voeg toe aan uw winkelwagen
27/09/2021 9:00:00 27/09/2021 17:00:00 Amersfoort Voeg toe aan uw winkelwagen