Interpretatie ISO 22000

 

Doelstellingen

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om:

- Het managementsysteem te toetsen volgens de ISO 22000 norm
- Normeisen te vertalen in vragen
- Normeisen te vertalen in verficatiepunten (objectief bewijs)
- Opzetten, invoeren, wijzigen en onderhouden van een managementsysteem voor voedselveiligheid

Voor wie is de training bestemd

Deze cursus is bedoeld voor iedereen binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor het voedselmanagementsysteem. Voor deze cursus geldt geen specifieke ervarings- of opleidingseis.

Inhoud van de training

Onveilig voedsel kan levensbedreigend zijn. Daarom gelden er strenge eisen aan de bedrijven die met voedsel werken. De ISO 22000 norm helpt bedrijven hierbij. Deze norm is van toepassing op de gehele voedselketen inclusief de toeleveranciers van de voedselverwerkende industrie.

Met het voldoen aan de ISO 22000 norm tonen bedrijven aan dat zij er zorg voor dragen dat voedingsmiddelen veilig zijn op het moment dat ze door de consument worden genuttigd.

Tijdens deze eendaagse cursus leert u te auditen volgens de ISO 22000 norm. U leert de normelementen te vertalen in vragen en verficatiepunten. De cursus bestaat voornamelijk uit gesprekken, discussies en praktische opdrachten. Verder leert u de relevante Technical Standards kennen (ISO 22002-1 t/m 6).
Start datum Eind datum Plaats Informatie
Komt binnenkort