Aerospace Safety Management System

 

Doelstellingen

Het doel van deze eLearning is het begrijpen van de belangrijkste concepten veiligheidsbeheer en het kennen van het kader voor veiligheidsbeheer binnen de EASA-regelgeving (European Aviation Safety Agency). Verder verkrijgt u kennis om de implementatie te plannen en de efficiëntie van een veiligheidsbeheersysteem te evalueren en bent u zich bewust van de menselijke factoren.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is bestemd voor verantwoordelijke managers, veiligheidsmanagers en voorgedragen functionarissen op het gebied van veiligheid in de luchtvaart. Verder is deze eLearning geschikt voor personeel dat betrokken is bij het beheer van luchtvaartveiligheid bij productie (EASA deel 21) of onderhoudsorganisatie (EASA deel 145).

Inhoud van de training

In deze eLearning worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Inleiding tot Safety Management System (SMS)
  • Vereisten vanuit regelgeving
  • Principes van risicobeheer
  • Ondersteunende processen: van risicomanagement tot SMS
  • SMS implementatieplan
  • Menselijke factoren in sms

Deze E-Learning is momenteel enkel beschikbaar in het Engels.